Meltem BAŞ

Siteme hoş geldiniz. Burada benim hakkımda ve psikiyatri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşacağınızı umarım. İnsan doğumundan ölümüne kadar sürekli olarak kendisi ve çevresi ile etkileşim içinde olan ve değişebilen bir varlıktır. Değişimi sağlayan en önemli şey ise farkındalıktır.

Düşünce, duygu ve davranışlarımızla ilgili farkındalığımızın artması olumlu yönde değişim hızımızı artıracak ve bize daha doyumlu, daha özgür ve anlamlı bir yaşamın kapısını açacaktır.

Her insan biriciktir. Bunu dikkate alarak hasta/danışan ile psikiyatrist arasında kurulacak güvenli bir ilişki ve işbirliğinin her tedavide/süreçte temel taşı olduğuna inanıyorum. Doğru tedavi seçenekleri ancak bu temelin üzerinde oluşabilir. Çalışmalarımda, bu temel üzerinde bireysel değerlendirme sonrasında öngördüğüm şekilde tedavi planlıyorum. Yaklaşım olarak Dinamik Yönelimli Psikoterapi ve Destekleyici Psikoterapiyi kullanıyorum. Gerekiyorsa ilaç tedavisi de reçete ediyorum (bazı ruhsal rahatsızlıklarda ilaç tedavisi esastır).

Web sitemiz sizin kafanızdaki sorulara cevap bulmak için hazırlanmıştır. Eğer psikiyatriye ilginiz varsa ya da psikiyatrik rahatsızlıklar konusunda kulaktan duyma bilgiler dışında uzmanından bilgi almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Psikiyatri zihinsel yetiler (algı, dikkat, bellek) düşünceler, duygular ve davranışlarla ilgili bir tıp bilimi dalıdır.
Psikiyatrist nedir? Psikiyatrist ise 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) dalında 4 yıl uzmanlık eğitimi almış doktordur.
Ülkemizde genelde psikiyatristler psikologlarla karıştırılır. Psikologlar 4 yıllık edebiyat fakültesi eğitiminden sonra klinik psikoloji alanında 2 yıl yüksek lisans yaptıktan sonra danışan ile çalışabilirler, yakınmaların olası tıbbi kökenlerini değerlendirme ve ilaç yazma yetkileri yoktur. Psikologlar hekim değildirler.
Psikiyatr nedir? Psikiyatr Fransızca psychiatre sözcüğünden gelir. Psikiyatr yerine eş anlamlısı psikiyatrist daha sık kullanılır.
 Psikoterapi nedir? Psikoterapi bireylerin duygu, düşünce ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi, korunması ve ruhsal rahatsızlıkların iyileştirilmesini amaçlayan ilaç dışı tekniklerin genel adıdır.
Psikiyatri tıbbın bir dalıdır. İnsanın zihinsel yetilerinde, duygularında, davranışlarında, çevreyle uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve korunması ile yani ruhsal sağlıkla uğraşır.
Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre ruhsal sağlık sadece ruhsal bozukluk olmaması değildir. Kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirerek, yaşamın normal stresleri ile başa çıkabildiği, üretken ve verimli olabildiği, yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir. Yani psikiyatri ; ruhsal sağlığın korunması, hastalıklardan korunma ve tedavisi ile ilgilidir. Böylece psikiyatri, uyku bozukluğundan depresyona, yaşamındaki sterslerle başa çıkamamaktan şizofreni, bipolar bozukluk gibi daha ciddi psikiyatrik bozukluklara kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Günümüzde psikiyatri yetişkin ve çocuk-ergen psikiyatrisi olarak başlıca iki ana uzmanlık alanından oluşur. Ek olarak geriyatrik (yaşlılık) psikiyatri, adli psikiyatri, konsültasyon- liyezon psikiyatrisi gibi üst uzmanlık alanları da vardır.
Psikiyatri konusunda çalışan başlıca meslek üyeleri psikiyatristlerdir.

Psikiyatrist.info Hakkında

Yaşamımız boyunca hepimizin karşılaşabileceği bazı belirtiler ruhsal durumuzla ilgili sıkıntıların habercisi olabilir. Bunlar arasında sıkıntı,duygusal çökkünlük, uyku bozukluğu, iştah değişiklikleri, korku, endişe,kontrolsüz öfke aşırı unutkanlık, konsantrasyon buzukluğu,davranış bozuklukları, verimsizlik, panik ataklar, saç dökülmesi, düşünce bozukluğunu sayabiliriz.
Psikiyatrik hastalıklar konusuna gelirsek, en sık karşılaşılanı ile başlayabiliriz. Duygudurum bozuklukları grubundan Depresyon: Çökkünlük, üzüntülü, bazen bunaltılı duygu durumla birlikte düşünce, konuşma, hareket ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yansıra değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygularının bulunduğu bir rahatsızlıktır.Tedavisinde antidepresan ilaçlar ve psikoterapi kullanılır. .
Bir diğer sık rastlanılan rahatsızlık grubu Anksiyete bozuklukluklarıdır. Bu başlık altında; Yaygın Anksiyete Bozukluğu (yersiz,yaygın,uyaranla orantısız şidette kaygı duyma), Panik Bozukluk (yoğun korku, kaygı ve buna eşlik eden fizyolojik belirtilerle karakterize tekrarlayıcı panik ataklar), Sosyal Fobi (sosyal ortamların uyardığı anksiyete) ve diğer Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB; takıntı, vesveseler ve bunlardan kurtulmak için yapılan zorlayıcı tekrarlayıcı hareketler) sayabiliriz.
Psikiyatrist, değerlendirme sonunda psikiyatrik destek ya da tedavi öngörürse, psikoterapi (konuşarak tedavi) ve ilaç tedavisi seçeneklerini değerlendirir. Bunu belirlemede sorunun/rahatsızlığın şiddeti ve türü önemlidir. Bazı ruhsal rahatsızlıklarda ilaç tedavisi temel tedavidir (şizofreni, bipolar bozukuluk, bazı ağır depresyonlar, organik kökenli ruhsal rahatsızlıklar gibi), ek olarak diğer tedaviler önerilebilir. Psikiyatrist tarafından ilaç tedavisinin mutlak önerilmediği durumlarda, başvuranın beklentileri de dikkate alınarak çözüm ve tedavi planı oluşturulur. Sadece psikoterapi ya da ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi seçenekleri değerlendirilir. Burada önemli olan kişinin ihtiyacı olan ve işbirliğinin sağlanabileceği en doğru seçeneği bulmaktır. Günümüzde farklı psikoterapi türleri vardır. Bazı psikoterapilerde, sorunun kişinin ruhsal dünyası ve dinamikleri içindeki anlamını arayan ve araştıran, yani sorunun köklerine inmeye çalışılan ( dinamik psikoterapi, psikanaliz gibi) bir yaklaşım vardır. Bazılarında ise nedenlere yönelmeden, görünen düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik (bilişsel-davranışçı terapiler) yapılandırılmış terapiler uygulanır. Bunlar dışında direkt soruna odaklı psikoterapi uygulamaları da (eş ve evlilik terapileri, cinsel terapiler gibi) vardır. Psikoterapi uygulamasını eğitim almış olan psikologlar ya da psikiyatristler yapabilirler.

Psikiyatrideki diğer bir ana hastalık grubu düşünce, algılama ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü Şizofreni ve diğer psikozlardır. Bu gruptaki rahatsızlıklarda bireyin gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyası ve gerçekleriyle yaşaması söz konusudur. Tedavisinde ilaç (Antıpsikotik/Nöroleptik) kullanımı gereklidir.
Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Mizaç Bozukluğu) duygudurum bozuklukları başlığı altındaki ana hastalıklardan biridir. Depresyon ve Mani tabloları farklı ağırlık ve şekillerde görülür.Koruyucu ve atak tedavisinde Lityum hala değerini korumaktadır. Demanslar grubundan Alzheimer Hastalığı son yıllarda üzerinde çok durulan zihinsel yetilerde bozulma,nöropsikiyatrik belirtiler ve davranış değişikliklerinin bulunduğu nörodejeneratif bir hastalıktır.
Psikiyatrist ya da psikiyatr tıp doktoru olduktan sonra psikiyatri branşında uzmanlık eğitimi almış doktordur. Psikiyatrist/psikiyatr geniş bir yelpazede çalışır, zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunlar ve bozukluklarla ilgili, danışana/hastaya sırdaş bir ilişki içinde yardımcı olur. Yaşanan sorunun ne olduğunu araştırırken, sorunun kişiye ait bedensel, kalıtımsal, psikolojik ve sosyal alanlarla ilişkisini değerlendirir. Bu yönüyle psikiyatri, tıbbın diğer dallarından biraz farklıdır. Benzer yakınmaların altında, her kişinin kendi iç dünyası, geçmiş ve güncel yaşantısı ile ilgili kendisine özgü farklı anlamlar vardır. Bunları saptamak yaşanan yakınmaların çözümünde önemli bir katkı sağlar. Bu anlamda çok yönlü değerlendirme için yüz yüze görüşmeler gerekir. Böylece sorunun tıbbi ve sosyal boyutu yanında, kişinin sorunu algılama ve ilişkilerine aktarma biçimini de görmek mümkün olur.
Psikiyatrist ile psikolog sık karıştırılan sözcüklerdir ve iki meslek arasındaki farklılıklar yeterince bilinmemektedir. Bu da uygulamada kişilerin kimden yardım alacaklarına karar vermeleri konusunda karışıklığa yol açmaktadır. Psikiyatristler tıp doktorudur. Sorunun saptanması ve çözümünde tıbbi yöntemleri de kullanırlar ve tedavide ilaç kullanma ve reçete yazma yetkileri vardır. Psikiyatrist belirtileri değerlendirirken, diğer tıbbi durumlarla ilişkisini ve ayırımını da gözden geçirir. Örneğin ; kalp çarpıntısı, gerginlik, yorgunluk yakınması ile gelen kişide bunların tamamen psikolojik belirtiler mi yoksa, kansızlık ya da hipertroidi gibi tıbbi bir durumla mı ilişkili olduğunu değerlendirir ve gerekirse tetkiklerle araştırır. Psikiyatrist aynı zamanda kişide diğer tıbbi hastalıklar için kullanılan ilaçların yan etkilerinin, hastanın başvuru yakınmalarına etkisini değerlendirir (uykusuzluk, iştahsızlık, anksiyete gibi). Sorunun ne olduğunu tanımak, doğru çözüm için ne yapılacağını belirleme olanağı verir.