Psikiyatrist

Uzman Doktor MELTEM BAŞ

Psikiyatrist uzman doktor Meltem Baş hakkında en iyi ve doğru bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca psikiyatri, psikolog, psikoloji depresyon, psikoterapi, rub ve sinir hastalıkları dalında İstanbul özel psikiyatri kliniği randevu ve iletişim detayları yer almaktadır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Meltem Baş

Sade ve öz bilginin bulunduğu sayfama hoş geldiniz. Adım Meltem. Uzman doktor olarak hizmet vermekteyim. Burada benim hakkımda ve psikiyatri anabilim dalı ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ve bu daldaki hastalıkların özet bilgilerine ulaşacağınızı umarım. İnsan, doğumundan ölümüne kadar sürekli olarak kendisi ve çevresi ile etkileşim içinde olan ve değişebilen bir varlıktır. Değişimi sağlayan en önemli şey ise farkındalıktır. Ruh, depresyon, düşünce, sinir, duygu ve davranışlarımızla ilgili majör farkındalığımızın artması olumlu yönde değişim hızımızı artıracak ve bize daha doyumlu, daha özgür ve anlamlı bir yaşamın kapısını açacaktır.

Yaklaşım olarak dinamik yönelimli psikoterapi ve destekleyici psikoterapiyi kullanıyorum. Gerekiyorsa hastalıkları ilaç tedavisi de reçete ediyorum. Bazı ruhsal rahatsızlıklarda ve sinir özelinde ilaç tedavisi (psikiyatri ilaçları) esastır. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1988-1993 yılları arasında aynı üniversitede ihtisas yaptım. İhtisas yıllarımda biyolojik psikiyatri anabilim dalı ile ilgili çalışmalara ve psikodrama eğitimlerine katıldım. Uzmanlığımı aldıktan sonra bir yıl üniversitede çalıştım. Ardından 1994-2006 yılları arasında Bursa Devlet Hastanesinde, 2006-2012 yılları arasında İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yaptım.





Psikiyatrist nedir?

6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra ruh sağlığı ve hastalıkları dalında 4 yıl uzmanlık eğitimi almış doktordur.



Psikiyatrist İstanbul

İstanbul Nişantaşı Şişli’de Doktorlar Merkezi'nde çalışmaktayım. 2005 yılından bu yana dinamik psikoterapi ile ilgilenmekte ve eğitim almaktayım.
Sayfam sizin kafanızdaki sorulara cevap bulmak için hazırlanmıştır. Eğer psikiyatriye ilginiz varsa ya da psikiyatrik rahatsızlıklar konusunda kulaktan duyma bilgiler dışında uzmanından bilgi almak istiyorsanız iletişim için doğru yerdesiniz.



En İyi Psikiyatrist

Her insan biriciktir. Bunu dikkate alarak hasta/danışanın ile psikiyatrist arasında kurulacak güvenli bir ilişki ve işbirliğinin her tedavide/süreçte temel taşı olduğuna inanıyorum. Doğru tedavi seçenekleri ancak bu temelin üzerinde oluşabilir. çalışmalarımda, bu temel üzerinde bireysel değerlendirme sonrasında öngördüğüm şekilde hastalıkların tanı ve tedavisini planlıyorum. Dolayısı ile en iyi psikiyatrist veya Türkiye’nin en iyi psikiyatristi gibi bir önermenin hatalı olacağını düşünüyorum.



Psikiyatrist Doktorlar

Ülkemizde genelde psikiyatristler psikologlarla karıştırılır. Psikologlar 4 yıllık edebiyat fakültesi eğitiminden sonra klinik psikoloji alanında 2 yıl yüksek lisans yaptıktan sonra danışan ile çalışabilirler, yakınmaların olası tıbbi kökenlerini değerlendirme ve ilaç yazma yetkileri psikoloji konusunda yoktur. Psikiyatrist ya da psikiyatr tıp doktoru olduktan sonra psikiyatri dalında uzmanlık eğitimi almış doktordur. Psikiyatrist/psikiyatr geniş bir yelpazede çalışır; zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunlar, depresyon ve bozukluklarla ilgili, danışana/hastaya sırdaş bir ilişki içinde yardımcı olur. Yaşanan sorunun ne olduğunu araştırırken, sorunun kişiye ait bedensel, kalıtımsal, psikolojik ve sosyal alanlarla majör ilişkisini değerlendirir. Bu yönüyle psikiyatri, tıbbın diğer dallarından biraz farklıdır.

Benzer yakınmaların altında, her kişinin kendi iç dünyası, geçmiş ve güncel yaşantısı ile ilgili kendisine özgü farklı anlamlar vardır. Bunları saptamak yaşanan yakınmaların çözümünde önemli bir katkı sağlar. Bu anlamda çok yönlü değerlendirme için yüz yüze görüşmeler gerekir. Böylece sorunun tıbbi ve sosyal boyutu yanında, kişinin sorunu algılama ve ilişkilerine aktarma biçimini de görmek mümkün olur.

Psikiyatrist ile psikolog sık karıştırılan sözcüklerdir ve iki meslek arasındaki farklılıklar yeterince bilinmemektedir. Bu da uygulamada kişilerin kimden yardım alacaklarına karar vermeleri konusunda karışıklığa yol açmaktadır.


Psikiyatri Doktoru

Dünya Sağlık örgütünün tanımına göre ruhsal sağlık sadece ruhsal bozukluk olmaması değildir. Kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirerek, yaşamın normal stresleri ve sinir ile başa çıkabildiği, üretken ve verimli olabildiği, yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir. Yani; ruh sağlığının korunması, hastalıklardan korunma ve tedavisi ile ilgilidir. Bu tedaviler ile ilgilenen kişilere de psikiyatri doktoru denir. Böylece, uyku bozukluğundan depresyona, yaşamındaki streslerle başa çıkamamaktan şizofreni, bipolar bozukluk gibi daha ciddi psikiyatrik bozukluklara kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Günümüzde psikiyatri yetişkin ve çocuk-ergen psikiyatrisi olarak başlıca iki ana uzmanlık alanından oluşur. Ek olarak geriyatrik (yaşlılık) psikiyatri, adli psikiyatri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi gibi üst uzmanlık alanları da vardır. Psikiyatri konusunda çalışan başlıca meslek üyeleri psikiyatristlerdir.

Yaşamımız boyunca hepimizin karşılaşabileceği bazı belirtiler ruh durumuzla ilgili sıkıntıların habercisi olabilir. Bunlar arasında sıkıntı, duygusal çökkünlük, uyku bozukluğu, iştah değişiklikleri, korku, endişe, kontrolsüz öfke aşırı unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, davranış bozuklukları, verimsizlik, panik ataklar, saç dökülmesi, düşünce bozukluğunu sayabiliriz.


Ünlü Psikiyatristler

Sizi doğal olarak üzen bir şeyi, depresyona dönüştürmenin en etkili yolu, başınıza gelen şey için sadece ve sadece kendinizi suçlamaktır. (Dorothy Rowe)
Dirençlilik, korkunç olaylar ve durumlar karşısında yine de kendinizi geliştirebilmektir. (Boris Cyrulnik)
İyi bir hayat yolu demek, bir insanın hayat bilinmezine kendini tüm gücüyle fırlatması demektir. (Carl Rogers)



Psikiyatr

Psikiyatr, Fransızca psychiatre sözcüğünden gelir. Psikiyatr yerine eş anlamlısı psikiyatrist daha sık kullanılır.


Psikiyatri

Zihinsel yetiler (algı, dikkat, bellek) düşünceler, duygular ve davranışlarla ilgili bir tıp bilimi dalıdır.


Psikolog ve Psikiyatristin Farkı

Psikiyatristler tıp doktorudur. Sorunun saptanması ve çözümünde tıbbi yöntemleri de kullanırlar ve tedavide ilaç kullanma ve reçete yazma yetkileri vardır. Uzman belirtileri değerlendirirken, diğer tıbbi durumlarla ilişkisini ve ayırımını da gözden geçirir.

örneğin; kalp çarpıntısı, gerginlik, yorgunluk yakınması ile gelen kişide bunların tamamen psikolojik belirtiler mi yoksa, kansızlık ya da hipertroidi gibi tıbbi bir durumla mı ilişkili olduğunu değerlendirir ve gerekirse tetkiklerle araştırır. Aynı zamanda kişide diğer tıbbi hastalıklar için kullanılan ilaçların yan etkilerinin, hastanın başvuru yakınmalarına etkisini değerlendirir (uykusuzluk, iştahsızlık, anksiyete gibi). Sorunun ne olduğunu tanımak, doğru çözüm için ne yapılacağını belirleme olanağı verir.
Psikolog hekim değildirler. İnsanın zihinsel yetilerinde, duygularında, davranışlarında, çevreyle uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve korunması ile yani ruhsal sağlıkla uğraşır.


Psikiyatrik Hastalıklar

En sık karşılaşılanı ile başlayabiliriz. Duygu durum bozuklukları grubundan Depresyon: çökkünlük, üzüntülü, bazen bunaltılı duygu durumla birlikte düşünce, konuşma, hareket ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yansıra değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygularının bulunduğu bir rahatsızlıktır. Tedavisinde anti depresan ilaçlar ve psikoterapi kullanılır. Bir diğer sık rastlanılan rahatsızlık grubu Anksiyete bozukluklularıdır.
Bu başlık altında; yaygın anksiyete bozukluğu (yersiz, yaygın, uyaranla orantısız şiddette kaygı duyma), panik bozukluk (yoğun korku, kaygı ve buna eşlik eden fizyolojik belirtilerle karakterize tekrarlayıcı panik ataklar), sosyal fobi (sosyal ortamların uyardığı anksiyete) ve diğer özgül fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB; takıntı, vesveseler ve bunlardan kurtulmak için yapılan zorlayıcı tekrarlayıcı hareketler) sayabiliriz.



Psikiyatrist Tavsiye

Değerlendirme sonunda psikiyatrik destek ya da tedavi öngörürse, konuşarak tedavi ve ilaç tedavisi seçeneklerini değerlendirir, tavsiye eder. Bunu belirlemede sorunun/rahatsızlığın şiddeti ve türü önemlidir.
Bazı ruhsal rahatsızlıklarda ilaç tedavisi temel tedavidir (şizofreni, bipolar bozukluk, bazı ağır depresyonlar, organik kökenli ruhsal rahatsızlıklar gibi), ek olarak diğer tedaviler önerilebilir. İlaç tedavisinin mutlak önerilmediği durumlarda, başvuranın beklentileri de dikkate alınarak çözüm ve tedavi planı oluşturulur.



Psikoterapi

Bireylerin duygu, düşünce ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi, korunması ve ruhsal rahatsızlıkların iyileştirilmesini amaçlayan ilaç dışı tekniklerin genel adıdır.


Psikoterapist

Sadece psikoterapi ya da ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi seçenekleri değerlendirilir. Burada önemli olan kişinin ihtiyacı olan ve işbirliğinin sağlanabileceği en doğru seçeneğin psikoterapist tarafından bulunmasıdır.


Psikoterapist nedir?

Günümüzde farklı türleri vardır. Bazı psikoterapilerde, sorunun kişinin ruh dünyası ve dinamikleri içindeki anlamını arayan ve araştıran, yani sorunun köklerine inmeye çalışılan (dinamik psikoterapi, psikanaliz gibi) bir yaklaşım vardır. Bazılarında ise nedenlere yönelmeden, görünen düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik (bilişsel-davranışçı terapiler) yapılandırılmış terapiler uygulanır.


Psikoterapist İstanbul

Bunlar dışında direkt soruna odaklı uygulamaları da (aile, eş ve evlilik terapileri, cinsel terapiler gibi) vardır. Psikoterapi uygulamasını eğitim almış olan psikolog ya da psikiyatristler yapabilirler. Bu uygulamayı yapan kişilere de psikoterapist denir.
Psikiyatrideki diğer bir ana hastalık grubu düşünce, algılama ve davranışlarda önemli sıkıntıların görüldüğü şizofreni ve diğer psikozlardır. Bu gruptaki rahatsızlıklarda bireyin gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyası ve gerçekleriyle yaşaması söz konusudur. Tedavisinde ilaç (Antıpsikotik/Nöroleptik) kullanımı gereklidir.
Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Mizaç Bozukluğu) duygu durum bozuklukları başlığı altındaki ana hastalıklardan biridir. Depresyon ve Mani tabloları farklı ağırlık ve şekillerde görülür. Koruyucu ve atak tedavisinde Lityum hala değerini korumaktadır. Demanslar grubundan alzheimer hastalığı son yıllarda üzerinde çok durulan zihinsel yetilerde bozulma, nöropsikiyatrik belirtiler ve davranış değişikliklerinin bulunduğu nörodejeneratif bir hastalıktır.

Psikiyatri Merkezi İstanbul

Psikiyatrist İstanbul Avrupa Yakası

Uzm. Dr. Meltem Baş
Doktorlar Merkezi - Abdi İpekçi Cad No:57 Reasürans Han 1 Kat:7 Nişantaşı Şişli İstanbul 34367 Türkiye


İletişim

Randevu başvurusu yapabilmek, görüş ve önerilerinizi iletmek için lütfen e-posta gönderiniz veya aşağıdaki telefon numaramdan ile iletişime geçiniz.

Tel: 0545 5156545 - 0212 2193241 Dahili:158

Bana Yazın

E-posta ile talepleriniz bir ön kayıt niteliğinde olup, asistanım tarafından yapılacak dönüş sonrasında randevunuz onaylanacaktır.

meltem@psikiyatrist.info

Web Adres:
Facebook: Meltem Baş Facebook